El departament d’Educació recorda que les classes presencials es mantenen a Infantil, Primària i Secundària La suspensió d'activitats extraescolars no afecta les que es realitzen als centres mantenint els grups-bombolla

Les restriccions no afecten els alumnes des de preescolar fins a quart d’ESO | (c) Petit Terrassa

REDACCIÓ | El Departament d’Educació del Govern de Catalunya remarca que es manté la “plena presencialitat” dels alumnes d’Educació Infantil i de tota l’educació obligatòria —Primària i Secundària– malgrat les noves mesures que ha decretat la Generalitat per frenar l’expansió de la segona onada del covid-19 i que inclouen la suspensió de les activitats extraescolars, la priorització del teletreball i el tancament de bona part dels equipaments culturals, entre d’altres. Per tant, les escoles, des de preescolar fins a quart de Secundària, continuaran amb les classes presencials durant els propers quinze dies, que és el període inicial que abarquen les noves mesures. En les etapes postobligatòries de Batxillerat, Formació Professional i règim especial, els centres hauran de reduir la presencialitat seguint els respectius plans d’organització aprovats el setembre en vistes a l’inici del curs escolar.

Pel conseller d’Educació, Josep Bargalló, “allò que és primordial es mantenir i preservar el Dret a l’Educació de l’alumnat. Així, Infantil, Primària i ESO continuen igual. És un bé a preservar el manteniment de l’ensenyament obligatori presencial. Es mantenen vigents totes les instruccions i tots els plans d’organització dels centres”. Pel que fa a Batxillerat, cicles mitjà i superior i també els ensenyaments d’idiomes, adults, arts i musica…, els centres “han de tendir a augmentar la no-presencialitat, a reduir la presencialitat. I ho han de fer en els termes que les instruccions i molts plans d’obertura ja preveien”, explica Bargalló. Aquesta mesura haurà de desenvolupar-se al llarg de la setmana vinent i s’allargarà el primer trimestre per tal que els centres no hagin de variar els plans passats els propers 15 dies.

Pel que fa a la suspensió d’activitats extraescolars, no afecta els centres de règim especial reglats, però sí totes les activitats formatives no reglades. Tampoc afecta a les activitats organitzades pels propis centres i que permetin mantenir els grups-bombolla amb els quals es desenvolupen les activitats lectives.  Educació preveu publicar, la propera setmana, instruccions específiques sobre a aspectes concrets com l’avaluació o les pràctiques.

En relació a la mobilitat de l’alumnat i professorat, davant dels confinaments perimetrals, aquesta està garantida amb la declaració responsable. En el professorat per anar del domicili al centre i a la inversa (ja sigui fora del municipi, comarca o en una altra comunitat autònoma) i en l’alumnat, tant si el trasllat es fa amb transport públic com amb la família.

Leave a Reply

Your email address will not be published.