Obert el termini de preinscripció escolar per al curs 17-18, amb 2.350 places a P3 i 2.430 a 1r d’ESO a Terrassa

Els responsables del departament d’Ensenyament al Vallès Occidental

Els responsables del departament d’Ensenyament al Vallès Occidental

 
Avui, 23 de març, i fins el 4 d’abril, s’obre el període de preinscripció escolar per als infants que faran P3 o 1r d’ESO el curs 2017/2018. Tot i que el gruix de sol·licituds seran per a aquests cursos, també s’han de fer dins d’aquest període les preinscripcions per a alumnes que facin canvi de centre a qualsevol altre curs d’educació infantil, primària o secundària. El desenllaç del procés serà el 2 de juny, quan es publicarà la relació definitiva d’alumnat admès a cada centre. La matriculació serà del 12 al 16 de juny per als alumnes de segon cicle d’educació infantil, primària i primer d’ESO i entre el 26 i el 30 de juny, per als de segon, tercer i quart d’ESO.

El calendari detallat del procés es pot consultar a la web de l’Oficina Municipal d’Escolarització de Terrassa. Carme Vigués, directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental, preveu que, com en d’altres anys, “entre un 95 i un 98 per cent de les sol·licituds d’escolarització a P3 entrin a l’escola sol·licitada en primera opció“. El full de preinscripció s’ha de presentar al centre que es sol·liciti en primera opció, o a l’OME.

Pel que fa als criteris de puntuació i ordenació de les sol·licituds, no hi ha variacions respecte del curs anterior. Tenir germans ja matriculats al centre en el qual es vulgui entrar o si el pare, la mare o el tutor legal hi treballen, dona 40 punts. A aquests s’hi afegeixen els punts en funció del lloc de residencia: 30 punts si el centre sol·licitat es troba dins de la zona corresponent a la del domicili, 20 punts si el centre està a la zona del lloc de treball del pare o la mare o 10 punts si el centre només és al mateix municipi d’empadronament (els punts són només per un dels tres supòsits, no acumulatius). Els beneficiaris dels ajuts per renda mínima d’inserció tenen 10 punts, la mateixa quantitat que s’atorga per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau. En cas d’empat, pertànyer a una família nombrosa o monoparental suposa 15 punts i patir una malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic 10 punts. Si el pare, mare, tutors o germans son exalumnes del centre, s’afegeixen 5 punts.

Una de les novetats enguany és la intensificació de les mesures de control per detectar el frau. Des del departament d’Ensenyament anuncien que en els casos en què es demani, els centres hauran de trametre a les respectives comissions de garanties d’admissió la documentació justificativa d’acreditació dels criteris al·legats. Si es considera oportú, es podrà citar les famílies per fer comprovacions. Si es detecta un frau, comportarà la pèrdua de tots els drets de prioritat i, si és el cas, la pèrdua de la plaça obtinguda, el que pot comportar haver de participar en el proper procés de preinscripció. Es vigilaran especialment les al·legacions per malalties cròniques, que donen 10 punts extra en el cas d’empat. Si es confirma un frau, el cas serà posat en coneixement de la Fiscalia per si procedeix que la Justícia prengui cartes en l’assumpte. En aquest cas, a més, i aquí un dels principals canvis que pretenen evitar aquesta pràctica, es denunciarà no només la família “sinó també la persona que hagi emès el certificat fraudulent de malaltia“, adverteix Fernando García Ortiz, director adjunt d’Ensenyament a la comarca.

També hi ha novetats en relació a les llistes d’espera de cada centre. Fins ara constaven en llista d’espera d’un centre les sol·licituds no admeses que l’havien demanat com a primera opció. Aquest curs també es constarà a la llista d’espera dels centres que s’hagin demanat en 2a, 3a o successives opcions, incrementant les possibilitats de les  famílies de ser avisades quan quedin vacants. “D’aquesta forma –explica García Ortiz– quantes més places es demanin, en més llistes d’espera es podrà estar”.

La darrera novetat enguany és que el 15 de setembre, a l’inici del curs, els centres donaran informació del resultat del procés publicant una llista dels nous alumnes que s’han matriculat al centre i informant del nombre de vacants que hagin quedat.
 

Terrassa guanya tres grups de P3 i dos de primer d’ESO, que podrien ser més

A Terrassa s’oferiran un total de 94 línies de P3, amb 2.350 places per al curs 2017-18. D’aquestes, 1.350 places (54 línies) seran a l’escola pública i les 1.000 places restants (40 línies) a la concertada.

A l’escola pública suposa dues línies més a les escoles Pere Viver (zona 2) i Joan Marquès Casals (zona 3). Totes dues recuperen la segona línia que se’ls va treure el curs passat. En el cas de les escoles concertades, a Terrassa es manté l’oferta de places de P3 del curs passat (l’escola Cultura Pràctica torna a oferir 2 línies, tot i que aquest curs finalment només ha mantingut 1 malgrat que ofertava inicialment dues). Si el departament d’Ensenyament de la Generalitat decidís el tancament d’alguna línia a la concertada, seria al final del procés de matriculació, un cop es conegui la demanda real, ja que el procediment per a aquests centres ho estableix així.

1r d’ESO, l’oferta total a la ciutat serà de 2.430 places (81 línies), de les quals 1.290 (43 grups) seran als 12 instituts públics i 1.140 places (38 grups) als 16 centres concertats. La ràtio prevista és de 30 alumnes per aula, que als centres d’entorns d’alta complexitat es reduirà a 27 alumnes per grup-classe. Dos instituts públics guanyen una línia: el Blanxart (zona 3) i el Nicolau Copèrnic (zona 1).

La demanda de places per P3 tendeix a l’estabilització respecte els darrers cursos. Pel contrari, a la secundària està arribant l’onada de naixements de l’època de bonança econòmica amb un increment notable d’alumnes. Això vol dir que l’oferta de 1r d’ESO no és definitiva, sinó que s’acabarà d’ajustar i pot haver increment de grups en funció de la demanda resultant de la preinscripció, de forma que la fotografia final serà diferent, molt probablement, quan acabi el procés.

El mapa amb els centres educatius corresponents a cada una de les 4 zones en que es divideix Terrassa no ha variat enguany. Tampoc hi ha novetats a les adscripcions de les escoles de primària vinculades a cada institut de secundària. Les xifres de matriculació, oferta i demanda de places i altres relatives als centres educatius de Terrassa dels darrers cursos es poden consultar als Informes del Consell Escolar Municipal, disponibles a la web de l’Ajuntament

Situació de les obres dels centres en emplaçaments provisionals

Pel que fa a la construcció dels edificis dels INS Can Roca i Les Aymerigues, les obres estan del primer ja estan en marxa, i les del  segon està previst que comencin a aquesta primavera. La previsió del departament d’Ensenyament de la Generalitat és que entrin en funcionament als emplaçaments definitius el curs 2018-19. Pel que fa a l’escola Sala i Badrinas, que està en un emplaçament provisional des de la seva creació, la  directora de Serveis Territorials ha manifestat  que “L’Escola Sala i Badrinas també s’està treballant”, sense concretar més al respecte.

A tot el Vallès Occidental, el procés de preinscripció ofereix 9.892 places de P3 per una població de 9.669 nens nascuts el 2014, és a dir, l’oferta és superior a la demanda. Hi haurà 401 grups, dels quals 270 públics i 131 concertats. Són 8 grups més que el curs passat. En el cas de Secundària hi ha 10.458 places de 1r d’ESO per a una població de 10.600 alumnes, cosa que obligarà a recomposar el mapa inicial, que preveu 364 grups (235 públics i 129 concertats).

El departament d’Ensenyament de la Generalitat enguany ha fet la previsió de places aplicant criteris i procediments acordats amb les administracions locals, amb l’objectiu d’adequar-la a les necessitats d’escolarització de cada municipi. Així, en centres d’entorns d’alta complexitat la ràtio general de 25 alumnes baixarà a 22 en el cas de P3 i, a més, es mantindrà també a P4 en els centres en què es va aplicar el curs passat. A 1r d’ESO la ràtio general és de 30 alumnes per grup però, com a novetat enguany, als centres d’entorn d’alta complexitat serà de 27. També es vetllarà per la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Leave a Reply

Your email address will not be published.