S’obre el període per demanar els ajuts de menjador escolar per al curs 2021-2022 Les sol·licituds s'han de tramitar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa fins el dia 14 de maig

Els ajuts els atorga a Generalitat a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental | Arxiu

REDACCIÓ | L’Ajuntament de Terrassa obre el període per a sol·licitar ajuts econòmics per al menjador escolar del curs 2021-2022. La presentació de sol·licituds s’haurà de fer telemàticament del 27 d’abril al 14 de maig, tot dos inclosos. A partir d’avui, per tant, les famílies que tenien concedit l’ajut durant aquest curs escolar rebran un missatge de text al telèfon mòbil amb un enllaç a l’esborrany de l’ajut, que caldrà revisar i validar si totes les dades són correctes. Si, per contra, es vol presentar alguna esmena a l’esborrany rebut, s’haurà de fer a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa, al següent enllaç: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3501.

D’altra banda, les famílies que vulguin tramitar una nova sol·licitud d’ajut per al menjador, ja sigui perquè no han rebut l’esborrany o perquè no n’eren beneficiàries durant aquest curs, ho podran fer a partir d’avui, a través d’un formulari que també trobaran, igualment, a la seu electrònica. En aquest cas, serà necessari presentar la següent documentació: DNI, passaport o NIE del nen/a sol·licitant i de les persones progenitores o tutores, així com el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU). En cas de separació de les persones progenitores, també caldrà presentar el conveni de regulació amb la pensió d’aliments o compensatòria establerta.

Aquests ajuts, que atorga la Generalitat a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental, cobreixen des del 70 per cent fins a la totalitat del preu del menjador. Un cop es publiqui la resolució, l’Ajuntament de Terrassa complementarà fins al 100 per cent els ajuts de totes aquelles famílies que els Serveis Socials municipals valorin i considerin necessari. També s’estudiarà atorgar ajuts a totes aquelles famílies que les hagin sol·licitat i hagin quedat fora de la convocatòria, com poden ser les famílies monoparentals o aquelles que superen per poc els barems econòmics.

Les persones que necessitin suport en la tramitació dels ajuts poden demanar cita prèvia a qualsevol dels Punts d’Orientació Social distribuïts pels diferents districtes de la ciutat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.