140 centres educatius de Catalunya participen a #aquiproubullying, un programa innovador contra l’assetjament

El projecte #aquiproubullying vol donar un paper actiu en la prevenció i aturada de l'assetjament

El projecte #aquiproubullying vol donar un paper actiu als alumnes en la prevenció i aturada de l’assetjament

Un total de 140 escoles i instituts participen al projecte #aquiproubullying, un programa d’innovació pedagògica del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya contra l’assetjament escolar, que es desenvoluparà durant dos anys als centres educatius. El seu objectiu és implicar a tota la comunitat escolar en la lluita contra el bullying, posant èmfasi en la part innovadora del projecte, que és donar protagonisme especial a l’alumnat com a agent actiu en la lluita contra l’assetjament.

El programa #aquiproubullying forma part del projecte de convivència del departament d’Ensenyament a les escoles. “Fa molt de temps que formem als professors d’escoles i instituts en projectes de convivència perquè elaborin els seus propis programes. Volem educar una societat tolerant basada en el respecte i la convivència”, exposa Fernando Garcia, director adjunt del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El programa dotarà als centres de formació específica i recursos, els facilitarà assessorament i acompanyament per al desenvolupament del seu projecte i activitats pròpies.

“Ja hem començat a fer les formacions d’#aquiproubullying als mestres dels dinou centres del Vallès Occidental que hi participen, amb un total de vuit sessions que duraran fins a finals de desembre. Després, aquests aplicaran als seus centres les estratègies que siguin necessàries”, explica Garcia. Els membres de referència de les escoles –representants dels docents, famílies i personal de l’administració i serveis– també rebran formació. Així, tota la comunitat educativa assumirà el compromís ferm i inequívoc de desenvolupar un projecte que possibiliti prevenir i aturar l’assetjament escolar i que contribueixi a la millora de la convivència en el centre.

Un element estratègic del programa #aquiproubullying és la participació activa de l’alumnat. En aquest sentit, el programa disposa de dos elements clau: crear els Equips guaites a secundària i els Equips X la convivència, a primària. Aquests equips d’alumnes, amb prèvia formació, tindran entre les seves funcions, prevenir i detectar possibles situacions d’assetjament en espais informals als què hi tenen poc accés els adults, com per exemple els patis, el gimnàs o, els més grans, el WhatsApp. Amb aquesta acció els estudiants passaran de ser observadors passius a agents actius, alhora que desenvolupen habilitats i capacitats pròpies de la competència social i ciutadana.

D’altra banda, perquè l’alumnat esdevingui un agent actiu és imprescindible que desenvolupi un seguit d’habilitats i competències. Per això, el departament ofereix mòduls formatius adreçats als infants i joves estudiants -16 hores de formació- i a les famílies -12 hores-, per reforçar l’acció educativa i donar coherència i continuïtat entre el que es fa al centre i el que es fa a casa. La formació consisteix en 6 blocs amb les següents temàtiques: aproximació al concepte d’assetjament, competències socioemocionals, gestió positiva dels conflictes, detectar i aturar l’assetjament, ús segur de les xarxes socials i detectar i aturar el ciberassetjament.

Fernando Garcia explica que la participació activa de l’alumnat té com a objectiu que “els nois es donin suport entre ells; no poden ser testimonis d’aquestes situacions i fer veure que no han vist res. Volem ensenyar-los a prevenir i detectar l’assetjament i saber com intervenir davant d’aquestes situacions. No volem separar els alumnes entre víctimes i assetjadors, sinó que volem donar-los eines i ajudar i per això, també treballarem amb els que realitzen l’assetjament, ja que de vegades aquesta conducta és una resposta a algun altre problema que pateixen”.

Durant el primer curs les escoles i instituts acollits al programa rebran la formació i l’acompanyament necessari per elaborar un projecte de centre específic, que implementaran i avaluaran durant el curs 2018-2019. Dels 140 centres seleccionats per al projecte, el 25% són privats concertats i el 75% són públics, del quals un 65% de secundària.

L’Escola El Vapor de Terrassa participa a l’#aquíproubullying

Cinc centres de primària i secundària de Terrassa participen al projecte. Un d’ells és l’escola d’educació primària El Vapor. “En aquesta escola no es donen gaires casos d’assetjament, però trobo molt interessant que es treballi la seva prevenció conjuntament amb mestres, alumnes i famílies, que ens formin a tots en com abordar els casos de bullying”, exposa Laura Díaz, la cap d’estudis de l’escola.

Durant el mes d’octubre els mestres d’El Vapor han començat a fer les primeres sessions de formació. “Tot el que se’n derivi s’inclourà en el nostre pla de treball d’escola. Quan els mestres acabin totes les sessions, ens reunirem tot l’equip perquè ens traslladin tot el que han après i així elaborar un pla de convivència i preparar mesures concretes”, exposa.

Díaz valora molt positivament el programa #aquíproubullying, “vam veure aquest projecte i el vam trobar molt interessant. Ens vam reunir tot l’equip en un claustre i vam valorar que seria molt positiu participar-hi per dotar-nos d’eines de prevenció. Així, en el cas de que es donin casos de bullying, tots tindrem les eines necessàries per gestionar-ho”, explica.

A més d’El Vapor, també participen els centre de Terrassa Ramon Pont, Lanaspa-Giralt, l’INS Santa Eulàlia Vallès i l’INS Torre del Palau. El programa d’innovació #aquiproubullying se suma a altres estratègies que el departament d’Ensenyament desenvolupa des de fa temps. Així trobem els protocols d’assetjament i ciberassetjament, que posen a l’abast dels centres orientacions i recursos tant de prevenció, com de detecció o intervenció, alhora que proporcionen un circuit d’actuació dels diferent agents implicats en cada moment. També cal esmentar la línia telefònica Infància Respon 116111, a través de la qual s’atendran els casos d’assetjament escolar de forma coordinada amb el departament d’Ensenyament.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.