Els millors quaderns d’estiu en anglès per repassar durant les vacances

Little-hi-11 (1)Les vacances son una bona oportunitat per gaudir de la lectura en anglès i també per repassar tot el que els infants han après en aquesta llengua durant el curs. Els quaderns d’estiu en anglès són una bona opció per als vostres fills, però també son molt útils per pares, mares i avis!

Aquestes tres col·leccions que mencionem a continuació son la millor opció per contingut i per preu. Valen entre els 2,5 i 3 euros i les podeu trobar a Big Ben Books, còmodament i sense sortir de Terrassa.

 

 

Hi little activ

Little Hi!

Col·lecció de 5 quaderns amb activitats d’anglès per a educació infantil amb activitats de repassar, relacionar, completar, pintar… amb gomets. (2,5€/unitat)

 1. Numbers: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
 2. Colours: green, blue, red, yellow, white, black, orange, pink, brown
 3. Fruits: apple, pear, banana, orange, strawberry, melon, grape, cherry
 4. Animals: cat, dog, fish, bird, chicken, mouse, rabbit, cow, pig, turtle
 5. School: school, bag, pencil, rubber, pen, ruler, book, crayon, table, chair

 

HI9Hi! – English Activities 

Col·lecció de 15 quaderns per a educació primària (1r a 6è de primària) amb activitats d’anglès que van introduint gradualment i pausadament al nen/a en l’aprenentatge de la llengua anglesa. Els quaderns 13, 14 i 15 treballen vocabulari de festivitats angleses. (2,5€/unitat)

 

 

Bridge6BRIDGE – English Activities 

Col·lecció de 6 quaderns d’activitats bàsiques d’anglès (un quaderns per curs) per repassar i reforçar el contingut de cada curs de primària. Els quaderns inclouen el solucionari de totes les activitats. (3€/unitat)

Exemple de  contingut en el quadern 1:

 • Can / can’t – like – big / small – has got / hasn’t got ….
 • Colours – Fruits – Animals – The Family
 • Food – Numbers – My Classroom
 • The Body – Sports – The House
 • Vocabulary

Exemple de  contingut en el quadern 6:

 • Present Continuous – some / any
 • Adjectives – Want to be – Comparative – Superlative
 • Adverbs of frequency – There is / there are – Want to go – Like + ing
 • Past Simple: regular and irregular verbs
 • Future: going to – Quiz, crosswords and reviews
 • Vocabulary

 

holiday englishApart, no poden faltar els clàssics:  Super Summer (Vacaciones Santillana), Summer Fun (Burlington), Summer Practice ( Burlington), Holiday English (Express Publishing) i Vacaciones en Inglés-Disney (Pearson).  Teni de tots els nivells, des d’Infantil i fins a Batxillerat.  Tots aquests quaderns porten un CD o DVD  i el contingut sempre es molt variat: cançons, mots encreuats, activitats de gramàtica, enganxines, listenings, activitats per reforçar l’escriptura i la lectura, etc…

 

Happy Summer!

Leave a Reply

Your email address will not be published.