L’Ajuntament convoca ajuts per a activitats extraescolars per a nens i joves Seran beneficiaris el joves de 3 a 18 anys i per a les persones amb diversitat funcional serà fins als 22 anys

REDACCIÓ | L’Ajuntament de Terrassa obre una nova convocatòria d’ajuts per a activitats culturals, esportives i altres extraescolars. Les sol·licituds es poden fer enviant un correu a la seu electrònica de l’Ajuntament o  als Punts d’Orientació Social

Els ajuts son per a nens i joves d’entre 3 i 18 anys, empadronats a Terrassa. Per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l’edat s’amplia fins els 22 anys. L’ajut previst és d’un màxim de 300 euros per persona i d’un màxim de 750 euros per unitat familiar. El pagament s’efectuarà als organitzadors de les activitats, un cop comprovada la inscripció a l’activitat.

Requisits per a poder sol·licitat l’ajut 

  • Cal padró a Terrassa, malgrat que es valoraran aquelles situacions excepcionals que dificultin l’empadronament, afavorint així la igualtat d’oportunitats entre infants i joves.
  • Que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant reuneixi els requisits econòmics establerts. Per a l’any 2021, els ingressos mensuals nets de la unitat familiar de convivència per a tenir dret a ajuda seran: unitat de dos membres, 1.115,48 € mensuals; tres membres, 1.434,18 € mensuals; quatre membres, 1.752,89€ mensuals; cinc membres, 2.071,60 € mensuals.
  • No disposar de béns immobles diferents a l‘habitatge habitual o de rendes de l’activitat econòmica o rendes del capital que proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l’ajut econòmic.

Leave a Reply

Your email address will not be published.