L’Ajuntament intensifica la lluita contra l’absentisme escolar a Terrassa

consell escolar municipal-1

El Consell Escolar Municipal 2015-2019

Aquesta setmana s’ha constituït el Consell Escolar Municipal (CEM) per al mandat 2015-2019 en un acte al Saló de Sessions de l’Ajuntament que va presidir la tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera.

A la primera sessió plenària d’aquest òrgan, l’Ajuntament de Terrassa va comunicar les noves mesures que posarà en marxa per reduir l’absentisme escolar a la ciutat i que tenen com a prioritat la prevenció d’aquest fet. Es començarà actualitzant el protocol actual en aquesta matèria, vigent des del 2002 i que es va revisar ara fa 4 anys. Aquest protocol marca en quins casos els centres educatius han de derivar les incidències que detectin i quins agents han d’intervenir en funció de les particularitats de cada cas.

El seu funcionament fins ara es valora positivament per part de l’Ajuntament, però es considera que cal actualitzar-lo per potenciar tres àmbitsagilitzar el processos, conscienciar els centres educatius de la importància de derivar els casos que detectin amb rapidesa i potenciar les accions preventives. El servei municipal d’Educació i la comissió d’absentisme  del CEM seran els encarregats de treballar en l’actualització del protocol.

Nova comissió de treball d’escolarització equilibrada

Actualment el CEM compta amb dues comissions de treball: absentisme i menjadors, però a partir d’aquest curs s’afegeix una tercera. A petició del Govern municipal es crea la comissió per a l’escolarització equilibrada, que ja va quedar constituïda en aquest primer plenari del curs.

La nova comissió treballarà per establir i reforçar els criteris d’escolarització equilibrada davant la davallada de demanda de places de P-3 que es produirà el curs vinent, i que anirà en paral·lel a l’augment de demanda de places a secundària. La comissió analitzarà la situació i proposarà noves estratègies per a millorar l’escolarització a la ciutat

En el decurs de l’acte es va presentar l’informe anual del CEM del curs 2015-2016, que inclou dades d’escolarització als diferents centres d’ensenyament públics i concertats i en tots els nivells formatius, sobre les eines de suport als centres i a les famílies i, finalment, sobre les actuacions de manteniment realitzades als centres educatius. Es pot consultar íntegrament a la web de l’Ajuntament de Terrassa.

El Consell Escolar Municipal de Terrassa funciona des de l’any 1996 i està format per un plenari i una quantitat variable de comissions de treball. És l’ens que permet la comunicació periòdica de tota la comunitat educativa, ja que hi son representats l’Ajuntament de Terrassa (per mitjà de l’alcalde o el regidor en qui delegui), tots els grups municipals del consistori, els mestres i professors, els pares i mares, els alumnes, el personal d’administració i serveis i els directors i titulars dels centres, entre altres institucions.

Leave a Reply

Your email address will not be published.