El procés de redacció de Pla de la Infància i l’Adolescència de Terrassa s’obre a les famílies mitjançant una enquesta L'Ajuntament demana la màxima participació per recollir informació sobre les necessitats reals del col·lectiu

Pla Infància

A Terrassa hi viuen 40.000 persones menors de 17 anys | (c) Mireia Comas / Petit Terrassa

REDACCIÓ | Les famílies terrassenques amb infants i adolescents de 0 a 16 anys poden participar des d’aquesta setmana en el procés de redacció del Pla Local de la Infància i l’Adolescència de Terrassa contestant una enquesta pensada per recollir informació sobre les més de 40.000 persones menors de 17 anys que viuen a la ciutat. L’enquesta es pot respondre fins a mitjans d’abril a https://participa.terrassa.cat/processes/plia.

Aquesta és una de les principals vies per obtenir informació en la fase de diagnosi del Pla, però no l’única. També s’han preparat enquestes adreçades a una mostra representativa d’infants i adolescents, que es duran a terme gràcies a la col·laboració de diferents escoles de primària, secundària i educació especial. D’altra banda, també es passarà una enquesta als membres del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència. Finalment, els mesos d’abril i maig es faran tallers participatius amb escoles, entitats de lleure, professionals que treballen amb infants i adolescents i d’altres agents, que serviran també per recollir informació, analitzar-la i fer propostes d’accions.

La regidora d’Infància i Adolescència, Ona Martínez, ha fet una crida a totes les famílies perquè participin a l’enquesta. “Necessitem saber com és, què pensa i què necessita la infància i l’adolescència de la ciutat, i sense les famílies difícilment podrem tenir tota aquesta informació, sobretot si parlem de petita infància”, diu la regidora. “Tota aquesta informació serà clau per dibuixar el mapa en el qual orientar-nos per fer una ciutat que tingui més en compte la infància i l’adolescència, que ajudi a empoderar-la i que garanteixi els seus drets”, afegeix.

Per animar les famílies a participar a les enquestes, l’Ajuntament durà a terme diferents accions en xarxes socials i ha elaborat també un breu vídeo, que es pot veure al canal de Youtube Municipal:

El Pla Local de la Infància i l’Adolescència de Terrassa ha de ser el permetre coordinar, impulsar i promoure les polítiques i actuacions municipals per a aquest sector de la població, i estructurar les accions i els programes de forma transversal. En aquest sentit, el pla implica serveis tan diversos com Educació, Serveis Socials, Joventut, Polítiques de Gènere, LGTBI+, Capacitats Diverses, Ciutadania, Mobilitat o Gestió de l’Espai Públic, a més d’Infància i Adolescència, que l’impulsa. L’elaboració i aprovació del document serà el pas previ per iniciar el procés de reconeixement de Terrassa com a Ciutat Amiga de la Infància, una distinció que atorga la UNICEF.

Leave a Reply

Your email address will not be published.