Les escoles bressol municipals de Terrassa implantaran un nou sistema de tarifació social a partir del proper curs Les quotes s'adaptaran als ingressos familiars per intentar reduir l'esforç econòmic que comporta l'educació 0-3

tarifació social escoles bressol terrassa

Teresa Ciurana, en la roda de premsa d’avui | (c) Ajuntament de Terrassa

REDACCIÓ | Les escoles bressol municipals de Terrassa aplicaran a partir del curs 2021-22 un nou sistema de tarifació social en virtut del qual les quotes s’adaptaran al nivell d’ingressos de les famílies. D’aquesta forma es substituirà l’actual sistema de bonificacions, que contempla reduccions de la quota per a famílies amb nivells de renda molt baixos, però manté la mateixa quota per a rendes baixes, mitges, altes i molt altes. 

“Hem revisat el sistema actual i la conclusió és que no funciona com voldríem”, ha explicat avui la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, Teresa Ciurana. “Accedir a una escola bressol municipal suposa, per la majoria de famílies, un esforç superior al 13 per cent dels seus ingressos i en el cas de les famílies monoparentals aquest percentatge puja fins el 21 per cent”, ha afegir, per concloure: “Això és inacceptable”.

Amb la nova tarifació, s’estableixen nou trams de renda i s’apliquen quotes proporcionals, seguint el principi de progressivitat. D’aquesta forma, per exemple, una família de quatre membres amb uns ingressos per sota dels 16.700 euros anuals pagarà una quota lleugerament superior als 40 euros al mes per una escolarització a jornada completa amb servei de menjador. Una altra família de quatre membres amb ingressos superiors als 83.000 euros anuals, en canvi, pagarà més de 400 euros al mes.

“En tots dos casos, l’esforç que fan és el mateix, però el que paguen és molt diferent”, sintetitza Ciurana. “Ens agradaria que aquest esforç fos encara menor per a tothom, però això no es podrà assolir fins que l’Estat i la Generalitat no facin efectiu l’anunci de la universalització de l’escolarització de 0-3 anys”, ha dit la representant municipal, recordant que l’Ajuntament terrassenc inverteix cada any 4,5 milions d’euros en aquest segment d’educació.

Aplicació progressiva

La nova tarifació s’aplicarà progressivament. El curs 2021-22 s’aplicarà als lactants i a P-1, mentre que les famílies que aquest curs estan a P1 i passaran a P-2 seguiran amb el sistema de tarifes vigent. El curs 2022-23, el sistema s’estendrà a P2. D’aquesta forma, l’Ajuntament confia que es podran “modular les tarifes i fer els retocs necessaris per ajudar el màxim de famílies”. “Farem una implantació tranquil·la per analitzar l’impacte”, observa Ciurana.

D’altres circumstàncies familiars incidiran també en el preu final a pagar. Les famílies monoparentals, les nombroses, les que tinguin més d’un fill o filla al centre i les famílies amb algun membre amb discapacitat s’inclouran en trams inferiors als que els que correspondrien atenent només els ingressos. Finalment, les famílies en situació de risc d’exclusió social en seguiment per part dels Serveis Socals municipals, gaudiran d’una reducció del 100% de la quota.

El nou sistema contempla també que, en cas de canvi sobtat en les condicions econòmiques de la família (per exemple, que un dels progenitors es quedi a l’atur), es pugui demanar el canvi de tram presentant la documentació que ho acrediti.

Per acollir-se al sistema de tarifació social, només caldrà autoritzar l’Ajuntament a consultar les dades fiscals de la família marcant la casella corresponent al formulari de preinscripció, tal com es fa actualment per poder optar a les bonificacions vigents. Les famílies que vulguin saber quina tarifa els  correspon, poden consultar els quadres publicats a la pàgina web municipal:. Els propers dies, a més, es posarà en marxa una calculadora web per ajudar a fer el càlcul de la quota en funció dels ingressos familiars.

Obert el període de preinscripció

El període de preinscripció a les escoles bressol municipals es va obrir ahir, 5 de maig, i finalitzarà el proper 19 de maig. La preinscripció s’ha de fer a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa. Una altra novetat per al curs vinent a les escoles bressol municipals és el nou mapa d’escolarització per als centres públics de 0 a 3anys, que redueix les zones d’adscripció de quatre a dues. D’aquesta manera s’amplien les opcions a disposició de les famílies i es garanteix que totes les unitats familiars de la ciutat puguin accedir tant a escoles bressol municipals com a llars d’infants de la Generalitat.

A més, l’Escola Bressol Municipal l’Esquitx de Can Parellada, allunyada de la resta de barris però ben comunicada, podrà admetre famílies de tota la ciutat i, en correspondència, les famílies d’aquest barri podran accedir a totes les escoles Terrassa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.