La Unitat d’Hospitalització del Trastorn de l’Espectre Autista de MútuaTerrassa atén 70 famílies el primer any La mitjana d’edat dels pacients és de 13 anys, l’estada mitjana és de 107 dies i hi ha llista d’espera de 34 famílies

L’exterior de la Unitat | Cedida

REDACCIÓ | La Unitat d’Hospitalització Terapèutica del Trastorn de l’Espectre Autista de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha atès, en el seu primer any de funcionament, 50 famílies que “han aconseguit importats avanços a nivell funcional i conductual”, afirmen els seus responsables. L’HUMT és la primera unitat d’aquestes característiques a l’Estat espanyol i té com a objectiu proporcionar tractament integral a tots aquells infants i adolescents amb autisme que no han respost a tractaments previs i a les seves famílies, que participen del procés terapèutic.

Dels primers 75 pacients atesos en el primer any, un 70% han estat nenes i un 30% nens, amb una mitjana d’edat de 13 anys i una estada mitja de 107 dies. Actualment, la Unitat té una llista d’espera de 34 famílies d’arreu de l’Estat. Els patrons conductuals abans de l’ingrés són similars per a tots els pacients: conductes agressives tant a l’entorn escolar com familiar i presència de fòbies socials trastorns emocionals i conductuals severs (de caire autolesiu, d’aïllament, desajustos alimentaris o d’ús de les noves tecnologies). 

“El balanç d’aquest primer és molt positiu i el 100% de les persones ateses han presentat millores notables a nivell funcional i de qualitat de vida gràcies als mètodes d’intervenció innovadors amb els què hem treballat”, afirma la doctora Amaia Hervás, cap del servei de Salut Mental Infanto-Juvenil de l’HUMT. La Unitat compta amb professionals especialitzats (psiquiatres, psicòlegs clínics, terapeutes ocupacionals, treballadors, integradors i educadors socials així com amb experts sensorials, infermeria i monitors) i disposa de programes específics per al maneig de les alteracions de conducta mitjançant tècniques sensorials i propioceptives.

Desbordament familiar

“La família i l’infant són el centre al voltant del qual gira el projecte i des de l’inici vam tenir clar que havien de participar conjuntament en el procés terapèutic”, assenyala Hervás. En aquest sentit, la Unitat d’Hospitalització Terapèutica del Trastorn de l’Espectre Autista preveu la possibilitat d’acompanyament diürn i/o nocturn pels familiars —sempre d’acord amb el criteri de l’equip terapèutic— i es treballa conjuntament per a la comprensió de la problemàtica dels seus fills, les limitacions associades i les fórmules d’abordatge. Aquesta circumstància és especialment important perque el 80% dels pares d’aquests nens i joves se senten superats per la situació i, de fet, el 30% de les mares i el 17% dels pares estan en el rang clínic de la depressió.

“El motiu d’ingrés més freqüent és un elevat nivell d’agressivitat, greus problemes emocionals i conductuals associats i, sobretot, un desbordament familiar que porta les famílies al límit de la desesperació”, assegura Hervás. De fet, entre un 50% i un 70% de les persones amb TEA tenen associats altres retards en el desenvolupament, comorbiditats de salut mental o problemes de conducta i fins al 69% són agressives amb els seus cuidadors. L’ingrés s’articula mitjançant un Programa Terapèutic Individualitzat, que contempla programes d’intervenció familiar, de suport conductual i escolar, plans terapèutics integrals basats en l’anàlisi funcional, emocional i cognitiu, abordatge farmacològic així com exploracions mèdiques i proves complementàries.

Què és el TEA?

El Trastorn de l’Especte Autista és una alteració en el neurodesenvolupament que afecta, principalment, la comunicació i interacció social i la flexibilitat del pensament i de la conducta. Té una prevalença d’1 de cada 100 naixements, és quatre cops més freqüent entre els homes que entre les dones i persisteix al llarg de tota la vida. La seva causa és biològica, amb una influència molt rellevant dels factors genètics. Es fa evident abans dels 3 anys (abans dels 12 mesos ja es poden percebre senyals d’alerta), tot i que sovint es diagnostica tard. És molt important poder realitzar un diagnòstic precoç i iniciar el tractament el més aviat possible, ja que s’ha demostrat que amb una detecció a temps, una intervenció psico-educativa especialitzada i els suports adequats, les persones amb TEA milloren de manera significativa. Es calcula que actualment a Catalunya hi ha al voltant de 15.000 menors de 18 anys amb TEA.

Leave a Reply

Your email address will not be published.